Общи условия

 • 4
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares

Интелектуална собственост (Авторски права)

1. Всички елементи на съдържанието на порталния сайт vsyakajena.com, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Собственика на портала. Върху някои от публикациите Собственикът има право на изключително ползване.

2. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на портала, включително базите данни и материалите в него, извършено без разрешение на Собственика, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

3. Доколкото услугите, предоставяни от Собственика, са предназначени изключително за лично ползване, потребителят на портала няма право да разпространява по какъвто и да било начин информация от уебсайта vsyakajena.com, нито да копира или отпечатва от тях повече, отколкото разумно е необходимо за личните му нужди.

4. В случай, че елементи или публикации от портала бъдат запаметени на компютъра на потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права интелектуална собственост на Собственика.


 • 4
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares
error: