Лични данни

 • 2
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

1. Собственикът полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителите, станали известни при предоставяне на услугите – предмет на тези Общи условия. Собственикът може да използва информацията за потребителите на портала единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Общи условия.

2. Потребителят има право на достъп и поправка на своите лични данни. Правото се упражнява лично или посредством пълномощник с нотариално заверен подпис на пълномощното на адреса, посочен по-горе в Общите условия.


 • 2
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares
error: