Ако ще излизате зад граница с детето, задължително трябва да направите това

0
463
Ако ще излизате зад граница с детето, задължително трябва да направите това

Ако се готвите да пътувате в чужбина с дете, непременно прочетете това!
Предоставяме ви една важна информация: всяко дете, на което предстои задгранично пътуване самостоятелно, само с единия родител, или с възрастни, които не са негови законни настойници (дори и да са роднини!), може да се нуждае, освен от валиден паспорт или лична карта, и от допълнителен официален документ (нотариално заверен), в който се удостоверява, че неговото пътуване се разрешава от двамата родители, или от единия родител (който няма да пътува), или от законните настойници на детето. По този въпрос в ЕС няма единни правила, така че отделните държави сами решават дали да искат такъв документ или ще се задоволят с паспорта на детето. Ето защо, преди всяко пътуване на детето ви зад граница проверявате изискванията на страната до/от която ще пътува.Българи в чужбина избухнаха: Тук всичко е по-евтино, а заплатите в пъти по-високиЦените на хранителните стоки у нас често стават обект на въпроси от страна на потребителите. И това …May 12 2018vsyakajena.com
Установено е, че в много случаи неправомерното отвеждане или невръщане (задържане) на дете е отчасти последица от незнанието на т.нар. „отвличащ родител“ – обикновено родителите не знаят условията, при които могат да се предвижват през граница с децата си, или стъпките, които трябва да предприемат, когато пътуват в чужбина законно с тях. Преди да ви запознаем с процедурите по изготвянето на паспорта на детето, нека да изясним, какви са необходимите предпоставки, за да бъде разрешено на детето да напусне временно територията на Р България само с единия родител.

Това е нотариално заверена Декларация за пътуване на детето в чужбина или заместващо я Съгласие, дадено от съда по чл. 123, ал.2 от Семейния кодекс. Да отбележим, че този документ се издава едва когато паспортът на детето е готов, защото в документа трябва да фигурира номера на паспорта и срока на валидността му. Но нито Декларацията, нито Съгласието не могат да се тълкуват като съгласие за преместване на детето в друга държава с цел неговото установяване там. Правилата за временно прехвърляне здравни грижи, ваканция и др./ и трайно прехвърляне с цел установяване са съвсем различни.

В първия случай е достатъчна въпросната Декларация (или Съгласие) – в свободен текст, докато във втория случай е необходимо наличие на потвърдено от съда Споразумение между родителите или съдебно решение, с което родителските права се предоставят на родителя, който желае преместването на детето в друга държава.

В този документ се посочва държавата и точното местожителство на родителя и детето; определен е също така и подходящ режим за личните отношения с другия родител, отчитащ обстоятелството че последният и детето ще живеят на територията на различни държави. Да се върнем сега към издаването на паспорта на детето. Първо се прави адресна регистрация на детето, която, по принцип, трябва да съвпада с тази на родителите (ако няма сключен брак – регистрацията е на адреса на майката). Единият родител (майката ако брак няма) отива в Общината и представя акт за раждане на детето, личната си карта, както и копия от тях.

На място се попълва Заявление по образец. Таксата е от 5 до 10 лева, в зависимост от бързината на услугата. Вторият етап е да подадете заявление за издаване на паспорт. То се подава в присъствието на двамата родители и детето, а необходимите документи са личните им карти, акта за раждане на детето (и ксерокс-копие от него) и документа за адресна регистрация. Таксата за издаването на паспорта се заплаща предварително (преди да сте подали заявлението) като цената зависи от изискваната бързина на услугата и варира от 10 до 50 лева.

На място попълвате няколко документа, които и двамата родители подписват, като особено важен е документът, съдържащ данните на детето – него следва да проверите осолено внимателно. Името на детето в паспорта е на латиница по фонетичните правила (освен ако няма специално изискване по въпроса, което трябва задължително да го отбележите в документа с данните за детето). Следва снимката – прави се на място, детето е в цял ръст, гледа към обектива, при нужда родителят го придържа отстрани. Паспортът може да се получи само от единия родител с дадения му за целта талон, като той проверява внимателно, дали всички данни в паспорта са верни. С паспорта в ръка, уреждате въпроса с Декларацията, респективно Съгласието, и… на добър път!
До българите в чужбина: като не учите децата си на родният им български език вие не им помагате!Много или малко са тези наши сънародници в чужбина, които са се установили за постоянно там (поне до…Sep 29 2017vsyakajena.com
Източник: mila.bg