Родопски минерал прави чудеса – бори болестите и удължава живота

0
1078

Преди да дискутираме уникалните свойства на зеолитите нека да ви запознаем какво представляват тези минерали с микропореста структура. Това са химически съединения – алумосиликати предимно на натрия и калция. Погледната под микроскоп, тяхната структура прилича на пчелна пита. В природата са открити 48 техни разновидности, а по изкуствен път са синтезирани повече от 1500 вида! Основното им свойство е да поглъщат и да отдават т. нар. „зеолитова вода“, извършващо се в зависимост влажността и температурата на околната среда.Когато тази жена раждаше, акушерките не вярваха на очите си какво се случва. Досега не бяха виждали такова чудо

Освен това, те могат селективно да отделят и отново да приемат молекули и йони на различни вещества, които, в зависимост от техните размери, се вместват или напускат каналите в структурата на различните зеолитови минерали. Затова са наречени „природни молекулни сита“, достатъчно основание да бъдат обявени за „минералите на XX-я век“.

По какъв обаче, механизъм действат? Тъй като повърхността им е отрицателно заредена, то те привличат катионите, намиращи се в околната на тях среда, които, в зависимост от размерите си, се вместват в съответните структурни „канали“, на мястото на освободени други видове катиони. А вредните за организма елементи и съединения – цинк, олово, мед, живак, въглероден и серен диоксиди присъстват в околната среда именно като катиони! Така, вода, примесена със зеолит на прах, се оказва изключително ефективно прочистена от всички вредни за организма тежки метали и съединения.

Същият ефект зеолитът има и по отношение на поеманите храни и на вдишвания въздух! Той е особено ефективен, когато абсорбира в структурните си канали изключително опасните радиоактивни елементи цезий 134, цезий 137 и стронций 90, което го прави безценен в случай на радиоактивно замърсяване дори при големи аварии от рода на Чернобилската през 1986 г.

Радостно е, че в България има много богати находища от изключително качествени зеолити. По-голямата част от тях са около Кърджали (Железни врата, село Бели пласт, Бели баир, Голо бърдо…). Именно използването на местните природни зеолити за пречистване от всичко вредно, обкръжаващо родопчани, се счита за основна причина те, по правило, да доживяват до дълбока старост – при тях, заболявания като хепатит, тумор, цироза на черния дроб и мононуклеоза, се срещат много рядко…С това чудо можете да постигнете физическа мощ, възродена памет, зрение и слух от младите си години, стопявайки и излишните мазниниНа определена възраст става все по-трудно да се борите с проблемите на наднорменото тегло, а и устан…Dec 29 2017vsyakajena.com